Zutphen NS Station

Medio 2018 heeft Waverail brandkranen, aanvalskasten en alle appendages m.b.t. het nieuw aan te leggen buisleidingsysteem te Zutphen geleverd. Circa 630 meter HDPE blusleiding en alle bijbehorende appendages zijn hier aangelegd.

Alle Waverail PE100 SDR11 droge- en natte blusleidingen zijn getest in overeenstemming met:

NEN EN 1555-2, NEN EN 12201-2,  KIWA BRK K533-03 en worden geleverd met een certificaat tot 24 bar conform NEN1594.