Emplacement Roosendaal

Op het emplacement van Roosendaal voldeed de bestaande installatie voor het schoonmaken en vullen van de treinen niet meer.

Doordat de installatie matig functioneerde en de hoeveelheid treinen toenemen welke een grotere service inspanning vragen moest de installatie deels vernieuwd en deels gesaneerd worden. De waterleidingen en vulputten liggen tussen de sporen in en daardoor kan het verwijderen alleen plaatsvinden bij buitendienst gestelde sporen.

Vanwege het feit dat Roosendaal een druk spoorknooppunt is, is het buitendienst nemen van het emplacement slechts beperkt mogelijk. Om de leidingen te verwijderen en te vernieuwen waren in begin 2019 twee weekenden beschikbaar van 52 uur.

In deze buitendienststellingen moest bijna vier kilometer waterleiding verwijderd worden. Verder moet er tussen de schoonmaak- en vulprocessen 610 meter oude PE leiding vervangen worden door S.L.A. leiding.

Het vervangen en verwijderen door middel van open ontgraving zou leiden tot veel overlast en risico op het veroorzaken van schade aan de bestaande infrastructuur.

Sleufloos verwijderen is ontwikkeld voor het verwijderen van oude PE leiding van 40 millimeter, hier was eerder nog geen methode voor. Dit was nog lastig omdat oude PE leiding weinig trekkracht kan verwerken.

Met deze methode is circa 3.5 kilometer aan waterleiding in twee weekenden succesvol verwijderd.

Voordelen van sleufloos verwijderen:

  • Ontgraving tussen de sporen blijft beperkt
  • Geen grondafvoer
  • Geen last van grond/lekkage water
  • Geen aanvullende maatregelen voor het werken in vervuild grond
  • Kortere doorlooptijd dan traditioneel verwijderen