De Koepel Haarlem

Voor dit project “ De Koepel Haarlem “ heeft Waverail B.V. een Droge Blusleiding HDPE 110 mm met 3 Bovengrondse brandkranen en 2 x 3 vulpunten gerealiseerd. 

Op verzoek van de Brandweer is elke bovengrondse brandkraan voorzien van een eigen aanvoerleiding vanuit twee vulpunten. 

Ter verduidelijking van welke brandkraan op de 2 x 3 vulpunten zit zijn bij de brandkranen en vulpunten bordjes geplaats met de aanduiding A , B , C . 

In totaal is er 600m HDPE 110 SDR 11 buis verwerkt.