Meer weten?

Klik hier

Verklikker installaties

Diverse spoorwegbeheerders waaronder ProRail schrijven een verklikkerinstallatie voor bij kruisende medium voerende leidingen.

Eisen van ProRail

Artikel 55
‘De beschermbuis dient aan één uiteinde te zijn voorzien van een verklikkerinstallatie. Deze installatie dient te bestaan uit een boven maaiveld uitmondende stalen buis (Æ 50 mm), welke in de beschermbuis is bevestigd. De verklikkerbuis dient ter voorkoming van ‘uitvriezen’ te zijn voorzien van een schuifmof. Indien de beschermbuis in een kunstwerk ligt, mag voor de verklikkerinstallatie een F-stuk met straatpot worden toegepast.’

 Artikel 56
‘Rond de verklikkerinstallatie dient het maaiveld over een oppervlak van 1m² te worden verdedigd tegen eventueel uitstromende vloeistof. Indien de verklikker uitmondt boven een talud, dient dit talud eveneens afdoende te worden verdedigd.’

Deze artikelen zijn bedoeld om lekkende leidingen te traceren. Zodra de door een beschermbuis omgeven leiding lekt, wordt dit zichtbaar aan de verklikker. Om te voorkomen dat de grond rondom de verklikker wegspoelt, dient een verharding te worden aangebracht (zie tekening 56.1).”

WaveRail levert 4 typen verklikker installaties die door ProRail zijn goedgekeurd:

  • Standaard verklikker met stalenbuis
  • Verklikker PE voor 25kV geëlektrificeerde sporen
  • PE-verklikker als alternatief voor de stalen versie
  • En een verklikker met een straatpot.

WaveRail kan tevens de fysieke aansluiting op de beschermbuis/mantelbuis verzorgen en de juiste bodembescherming tegen uitspoeling aanbrengen.