INNOVATIEVE DUURZAME PROJECTEN RONDOM HET SPOOR    

sdasdasdaSD

AsdASD

ICOON VUUR kl K 31052015 BICOON WATER kl K 30012016 BICOON GAS kl K 31012016 BICOONVERWARMEN KOELEN KL K 31012016 BICOONDIVERSE kl K 31052016 BICOON SERVICE kl K 31052016 BICOON VERHUUR kl K 31052016 Bprojects
WAVERAIL RELINING WML

Renovatie deel van waterleidingnet in Sittard innovatieve primeur in Nederland


Nieuwe harskous renoveert waterleiding binnen 24 uur
 Youtube icon

Sittard, 9 december 2014- Vandaag wordt voor het eerst in Nederland een deel van het bestaande waterleidingnet van binnenuit gesaneerd met een innovatieve kousmethode. Doordat de bestaande leiding niet hoeft te worden opgegraven wordt eventuele saneringsoverlast voor mensen, verkeer en omgeving geminimaliseerd. Deze technologie is het resultaat van drie jaar lang intensief samenwerken tussen WML, Heijmans, Instuform, Koninklijke DSM en Waverail. De ondergrondse sanering start in de wijk Hoogveld in Sittard over een lengte van 500 meter. De nieuwe methode vereenvoudigt de sanering van vele naoorlogse drinkwaterleidingen in ons land.

De nieuwe kousmethodiek bestaat uit een combinatie van hoogwaardige materialen, waaronder een speciaal voor drinkwaterleidingen ontwikkelde kunsthars. De kous wordt met een drukvat in een bestaande waterleidingbuis uitgerold. Na het inbrengen wordt de kous met warm water gevuld. Door de temperatuurstijging hardt het materiaal uit en ontstaat er binnen 24 uur een volwaardige waterleidingbuis die voldoet aan de strenge eisen die de drinkwatersector worden gesteld, zowel voor hygiëne als voor functionaliteit. Deze werkwijze leidt tot zo'n drie keer sneller saneren dan bestaande methoden